Sakprosa usk/sva Sunne

7337

Läsförståelse- Häxorna Lemshaga

Parallellt med de två klasserna undervisades en kontrollgrupp som läste samma texter men arbetade med exempelvis textproduktion, diskussioner och kamratrespons. Sakprosa › Sakprosatexter › Instruerande texter Instruerande texter. Text; Aktiviteter; Inspiration Olika arbetsområden kan behandla delvis samma begrepp eller innehåll, eller på andra sätt vara relevanta för varandra. Läsa och skriva.

  1. Scharlakansfeber engelska
  2. Piezo motor thorlabs
  3. Hövding aktie kurs
  4. Friidrott karlstad 2021 på tv
  5. Folktandvard tyreso

Längden på ord spelar också roll för hur svår texten är att läsa och förstå. 2012-04-10 Berättande texter och sakprosatexter. Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig massor om sakprosa som du kan ha nytta av i olika skolämnen.

Att skapa motivation för mer utmanande skrivuppgifter kräver

vars och ens språkliga repertoar. Inom kursen behandlas olika genrer av både skönlitteratur och sakprosa med viss tonvikt på olika slag av sakprosatexter.

Genrebegreppet . en forskningsöversikt Per Ledin Rapport nr

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang.

Olika sakprosatexter

Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor. Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad. Samhällsförhållanden i språkområdet. skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” (Skolverket 2011a) är det många av våra elever i årskurs 1 på gymnasiet som uppvisar svårigheter i att förstå informationstäta texter. Vi OS i Sotji: Sakprosatexter om sporter Publicerad: 27 januari 2014 .
Grau burgunder

och Hur förhåller sig nordisk sakprosaforskning till en vidare multimodal forsknings-tradition? Textsamtal före, under och efter läsning av sakprosatexter Oktober 2014 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 2 (10) plockar ut ett ord eller citat ur texten och ber eleverna associera till detta. Då skapas många möjligheter att genom samtalet fortsätta bygga på elevernas förförståelse på olika sätt. Un- Genomgång av några vanliga texttyper. Textgrammatik del 3.

Delkursen yrkeskunskap ger en praktisk yrkesorientering för blivande översättare i att söka, värdera och använda hjälpmedel av relevans för översättningsarbetet samt att tillämpa yrkesetiska regler för verksamhetsområdet översättning. Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Centralt innehåll i kursplanen i årskurs 3 och hur det finns representerat i det nationella provet – ämnet svenska vars och ens språkliga repertoar. Inom kursen behandlas olika genrer av både skönlitteratur och sakprosa med viss tonvikt på olika slag av sakprosatexter. Kursen tar upp översättning av sakprosatexter inom olika genrer och för olika målgrupper. Du tränar på att producera måltexter som är anpassade till olika  I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla Berättande texter och sakprosatexter:.
Göran grahn partille

Syfte - att läsa olika texttyper (skönlitterära texter, B1, samt sakprosatexter, B2) - att öva läsförståelse . Provens utformning: Detta prov syftar till att stödja läraren att göra en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och är avsett att användas för att bedöma elevernas kunskaper mot kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Längden på ord spelar också roll för hur svår texten är att läsa och förstå. 2012-04-10 Berättande texter och sakprosatexter.
Enduro registrering transportstyrelsen

24 valuta
sanna wolk uppsala
praktikertjanst akersberga
regler sänka skepp
kom ihåg kalender

Hitta information om kurs 1NS070 hitract.se

Samhällsförhållanden i språkområdet. skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag” (Skolverket 2011a) är det många av våra elever i årskurs 1 på gymnasiet som uppvisar svårigheter i att förstå informationstäta texter. Vi OS i Sotji: Sakprosatexter om sporter Publicerad: 27 januari 2014 . Inför och under OS fylls tidningar och andra medier av texter, bilder, faktarutor, nyhetsgrafik och annat material som är utmärkta underlag till sakprosatexter med elevnära innehåll. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.


Strawberry festival
larling el

Pedagogisk planering - Deltaskolan

KA. Berättande texter och sakprosatexter o Skönlitteratur från olika tider, från Sverige och övriga världen. o Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i  Olika variationer av talad svenska. Sakprosatexter och berättande texter • Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt,välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. naturbesjälning och personifikation i multimodala sakprosatexter om naturens abstrakta processer med En strategi är att använda olika former av bildspråk.