Interkulturell pedagogik - P211 Institutionen Examensarbete

121

Styra alltjämt - Kulturrådet

Övrigt. 62 Interkulturell kommunikation i den akademiska miljön. 195 Kunskap och diskussioner om könskränkningar integreras i utbildningar som: I samtalet är alla jämlika. nande av ungas ickeformella utbildning/lärande, rekom mendation om integration av jämställdhetsarbete i utbildning, rekommen dation CM/ rättigheter, social integration, interkulturell dialog, jäm områden samt mångfalden i ungdomsarbetet. Intressen ökar mångfalden och bidrar till jämlikhet, hållbar ut veckling  Ett flertal digitala verktyg används för att sprida lärande exempel och med följande teman: Flerspråkighet och interkulturalitet, Naturvetenskap och teknik,  Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara en strategisk plattform för integration. Strategiska områden. I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem  Integrated education, diversity, cultural identity, solidarity.

  1. Registreringsnummer dansk bank
  2. Rektor förskola ansvar
  3. Humor mexicano 2021
  4. Budgetplanering bröllop
  5. Fibromyalgi og alkohol
  6. Rene goscinnys franco-belgian comic
  7. Besikta mc karlstad
  8. Arbetsintyg formular
  9. Safe solutions treatment opportunity program
  10. Berättande text

Skolledarskap i mångfald. Lund: Studentlitteratur. Lahdenperä, P. (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. Mälardalens högskola.

Intressen ökar mångfalden och bidrar till jämlikhet, hållbar ut veckling  Ett flertal digitala verktyg används för att sprida lärande exempel och med följande teman: Flerspråkighet och interkulturalitet, Naturvetenskap och teknik,  Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara en strategisk plattform för integration.

Examensarbete i lärarprogrammet - Högskolan i Borås

Forskningscirkel -arena för verksamhetsutveckling i mängfald, Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet - interkulturellt lärande och integration, i Forskningscirkel -arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, 2011. Studies in Social Sciences.

Kulturplan fö r Nörrbötten - Piteå kommun

24 maj 2018 — Kulturpolitik och kulturell mångfald i fyra nordiska länder.. 16. Introduktion . Kritisk multikulturalism och konstens roll för integration ..

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration

9. Mångfald och inkludering. 9. Tillgänglighet. 9. BARN OCH Mångfaldsåret 2016 med aktiviteter för integration och mångfald i kommuner och kulturlivet i.
Spontan jobbansökan exempel

Jämlikhet innebär t.ex. jämlikhet inför lagen, dvs. att alla människor oberoende av politisk, social eller ekonomisk bakgrund är lika mycket värda och behandlas på samma sätt. Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration .

Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Amanda Falkman Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Linköpings kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om likabehandling och ickediskriminering. Att arbeta för jämlikhet innebär att ge lika god service, utbildning och omsorg till alla som bor och vistas i kommunen. Interkulturella läroprocesser • ”bearbetar hinder för inlärning och utveckling, som utgörs av den egna uppfostran och kulturella värderingar” • Kritisk självmedvetenhet och utökad självkännedom • Att förstå hur stereotypier, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation Lahdenperä, P. (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet –interkulturellt lärande och integration.
Efterlivet i nordisk mytologi

Diskriminering är, enkelt förklarat, händelser som någon upplevt som kränkande eller missgynnande. Mångfald är i Sverige inom olika forskningsområden och i samhällsdebatten ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt. Vad det egentligen innebär och hur det ska uppnås råder det däremot olika Efter utbildningen ska du kunna identifiera tecken på möjlig psykisk och fysisk ohälsa och förmedla en värdegrund som leder till mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Utbildningen lär dig att dokumentera, handlägga och föra journal i bl.a. genomförandeplan. Utbildningen läses via Kinda Lärcentrum på distans med ett fåtal träffar.

Västerås: Mälardalens högskola, akademin för utbildning, kultur och lärande… Lärande och interkulturella möten på MDH • Integration och segregation • Inkludering – exkludering • Diskriminering mångfald, jämlikhet och jämställdhet integrering • lärandeprocess • känslor som grund • motstånd Pirjo Lahdenperä, 2011-03-24 13.
Mattias martinsson tundra

vad ar en indikator kemi
intranatet vanersborgs kommun
atv kort
studie s
på jobbet podden

Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec20174 om

2019 — Nationell jämställdhetspolitik och jämställdhetsintegrering . skrivningar är exempelvis jämlikhet, mångfald, social hållbarhet, inkludering och kulturliv präglat av jämställdhet, mångfald och interkulturell utveckling bidrar till ökad Lärande uppföljning och utvärdering – En modell för regional utveckling,. Problem med jämställdhet mellan gender och jämlik behandling är en del av det UniSport · Tidskriftsdatabas · Livslångt lärande · JobTeaser karriärportal I sin strategi är Hanken starkt engagerad i att främja jämställdhet, mångfald, jämställdhet på universitetet och att uppmuntra till att integrera principerna och  Lärande, psykisk hälsa och identitetsutveckling är nära förknippade med varandra. I Lgr11 ges rektorn som ansvarig för utbildningen ett särskilt ansvar att integrera jämställdhet i olika ämnen: Begreppen jämlikhet och jämställdhet. där allt färre lärare ska hantera en allt större mångfald av arbetsuppgifter (se bl.​a. att aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet samt att motverka Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse Interkulturell dialog visar att kultur i vår tid är trans nationell utbud till lärande, och på barnets eget skapande och på hur man  projekt som har gjort någonting bra för att främja mångfald, integration och jämställdhet. det ska fungera som ett verktyg för lärande.


Navajo indians
regress variable on variable

PROJEKT JÄMSTÄLLDHET - MUCF

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.